SAN CIBRAO DOS FERREIROS, MONTERROSONo medio dunha fermosa campía érguese solitario este edificio de estilo románico e pequenas dimensións, datado na primeira metade do século XII, aínda que desta época só conserva a ábsida; o resto é resultado de diferentes reformas ao longo do tempo, aínda que se mantén o trazado da nave románica.A planta é rectangular, cun presbiterio da mesma forma. Os muros que a conforman son de cachotería e cantería de lousa e granito, e a cuberta de tella a dúas augas. 


A fronte é sinxela, con portada alintelada e cun campanil dun só van.


A ábsida é máis baixa e reducida que a nave. Conserva no exterior varios canzorros de sobria decoración,...


Testero da nave... e unha ventá no testeiro con dúas arquivoltas, con columnas con capiteis moi estilizados.
No interior, o arco triunfal que a separa da nave é de medio punto con tendencia á ferradura, de clara influencia prerrománica, dobrado e de aresta viva, con columnas apegadas e capiteis de varias ordes.

Foto de: https://www.flickr.com/photos/freecat/7645239182/

A beira do camiño e preto da igrexa érguese un CRUCEIRO con plataforma cuadrangular de bordo recto e moldura ribada de seccion concava. 


Carece de base. O fuste monolitico, prismatico, de seccion cuadrangular nos extremos e coas arestas achafranadas no resto, decorandose na parte superior con cintas colgantes rematadas por gotas sobre as arestas. Observase unha rotura a altura da sua parte central. 


Presenta capitel cubico, moldurado a base do xogo de bandas en resalte sobre outras refundidas, destacandose a superior por ocupar a metade do espazo e o diferente tratamento ornamental, cunha faixa de arquirios de medio punto separados por espazos rectos —interpretacion dun arco serliano— en resalte sobre o fondo liso. Cruz latina, de seccion octogonal, cos extremos dos brazos lobulados e boton central.


Datos historicos: datado en 1873, como se observa nas contas parroquiais do mesmo ano: "280 reales por beneficiar un crucero de piedra enfrente de la iglesia para obsequio de la misma, que llevaron los maestros canteros y demas peones. Catro anos mais tarde, sendo depositario Antonio Ferreiro, rebaixanse ainda 20 reais polos xornais e servizos prestados na construcion do cruceiro parroquial.

Coordenadas: 42º 44' 03.9" N - 7º 49' 09.9" WINFORMACIÓN RECOLLIDA DAS SEGUINTES LIGAZÓNS
VISITA OUTROS SORPRENDENTES LUGARES DO MUNICIPIO DE MONTERROSO NESTA LIGAZÓN, CUN MAPA PARA CHEGAR A CADA UN DELES.

No hay comentarios:

Publicar un comentario