PRAIA FLUVIAL DE REMESQUIDE O ÍNSUA DA PEREGRINA, VILA DE CRUCES

La playa fluvial de Remesquide, en Santomé de Obra, es también conocida como A ÍNSUA DA PEREGRINA. Este nombre se debe a que en la iglesia parroquial de Obra se venera una imagen de la Virgen Peregrina, a la que los vecinos de la parroquia hacen fiesta el primer sábado y domingo de agosto.


La Ínsua de Remesquide está unos 150 metros más abajo del puente de igual nombre, que une ambos márgenes del Ulla en los concellos de Vila de Cruces y Touro, donde hay otra Área Recreativa.Fuera del islote, antes de la entrada a su puente, hay una carballeira de robles centenarios bajo la cual se aparcan los vehículos.


 Se accede a ella cruzando el puente de entrada al islote, de 15 metros de longitud.Mide de largo unos 270 metros, y de ancho más de 50. Por su forma elíptica y por ser alta y llana, parece un gran barco anclado en el río. En la entrada de la ínsua hay una fuente de piedra, con una placa conmemorativa de la inauguración el 26 de agosto de 1999.Dentro, el islote, es un hermoso entorno natural con distintas especies arbóreas y arbustivas, con un cerramiento de palos torneados en las orillas del río, para proteger a los visitantes.Es posible el baño en el Río Ulla
Bajo los árboles cuenta con un riquísimo equipamiento. En el centro hay una gran “chiringuito”, edificio de madera con base de piedra que abre en época estival. Y esparcido por todo el islote dispone del siguiente mobiliario, todo de piedra: 15 mesas con dos bancos cada una, 15 bancos sueltos y 10 asadores y repartidos por esta hay 17 puntos de luz.
También cuenta con un parque infantil.


Coordenadas: 42º 49' 52.8" N - 8º 20' 40.1" W

INFORMACIÓN RECOGIDA DE LOS SIGUIENTES ENLACESVISITA OTROS SORPRENDENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE VILA DE CRUCES EN ESTE ENLACE, CON UN MAPA PARA LLEGAR A CADA UNO DE ELLOS.

SANTA MARÍA DE RESTANDE, TRAZO

Ata esta Igrexa parroquial do seculo XVIII de estilo barroco, tróuxonos o interese por coñecer un sartego que queriamos incluílo na nosa colección de ESCULTURA FUNERARIA. Entrando a man dereita, xunto a porta lateral e baixo unha arcada coroada por unha pedra armeira co escudo dos Bermúdez de Castro relacionados coa casa de Montaos, vemos o sartego coa figura xacente de DON ALFONSO ALBORGA, que segundo ora na fronte da lápida “falleceu no ano de 1400”.


Inscripción no chan, xunto o sepulcro

Él e a sua  muller Teresa Suares o Bermudez de Montaos fundaron o vínculo de Vilacova, e tamén no século XV, preto do templo, construíron unha torre de defensa reconvertida no século XVII, no fermoso PAZO DE VILACOVA, no que destaca a longa balconada co escudo de armas central (o piñeiro e as lanzas dos Leis, a banda potenzada dos Andrade, a cabeza de lobo sobre a ponte dos Ponte, os seis roeles dos Castro, a torre encerellada dos Pardiñas e os escaques dos Bermúdez, son os brasóns do escudo sostido por catro cabaleiros), apoiada en poderosas ménsulas e protexida con balaustrada de pedra, que percorre gran parte da fachada do pazo. Baixo ela ábrense cinco arcos de medio punto que dan acceso a un amplo soportal. Don Juan de Leis, Ponche, Moscoso, e Andrade, Cóengo da CATEDRAL DE SANTIAGO, é ou que remata a casa como hoxe se ve. Puido estar enterrado en Sta. María de Restande é o que pon no seu testamento; hoxe hai unha sepultura na igrexa de Bardaos co seu nome.


 Grazas á amabilidade do párroco, que retirou os tapices que cubrían parte do chan do presbiterio, puidemos ver varios escudos alí labrados, representado, entre outros, os brasóns de: os Fonseca;...... o piñeiro e as lanzas dos Leis; os escaques dos Bermúdez; e os seis roeles dos Castro.O templo presenta planta rectangular dunha nave con presbiterio notable, no que resalta un bonito RETABLO,...... que segundo reza nunha inscrición: “SE HIZO AÑO DE 1767 Y SE PINTÓ EN EL AÑO DE 1773, TODO SIENDO CURA DON AGUSTÍN……Nas paredes da nave, vemos incrustados outros dous retablos. O máis moderno contén imaxes procesionais.


A cada lado da porta de entrada, baixo o coro, chaman a nosa atención as dúas PÍAS DE AUGA BENDITA, ...

...ademais da PÍA BAUTISMAL.Exteriormente sobresae a fachada, na que piastras pareadas sosteñen un curioso frontón semicircular. Ten porta principal adintelada e sobre ela presenta un óculo e un escudo circular con coroa.O conxunto da fachada remata cunha fermosa espadana sobor basamento de grande cornixa con balconada de balaustres e pináculos nos esquinais, e campanario de dous ocos con arcos rematados por enriba e frontón curvo cortado con pináculo central.


Na sinxela portada lateral chamou a nosa atención, unha GRADICELA como a que afai verse nos accesos aos adros. Este cun muro tradicional que pecha o camposanto, cuxo valor máis relevante é unha sepultura en terra cunha cruz patada en relevo.

-

No cercano campo da festa, onde o 6 de Setembro celebraranse as súas festas parroquiais en honra a Santa María e ou Santísimo  Sacramento, érguese un CRUCEIRO realizado en granito. Apóiase sobre tres banzos de planta cuadrangular. Da base cuadrangular arrinca o fuste cadrado con chafláns e coa imaxe dun bispo no centro. 
O capitel cúbico e liso (reparado con pezas de ferro), suxeita unha cruz cas figuras de Cristo e a Inmaculada.
Coordenadas: 43°02'43.1"N 8°35'02.0"W. TELÉFONO: 981889273.

INFORMACIÓN RECOLLIDA DAS SEGUINTES LIGAZÓNS
VISITA OUTROS SORPRENDENTES LUGARES DO CONCELLO DE TRAZO NESTA LIGAZÓN, CUN MAPA PARA CHEGAR A CADA UN DELES.