PENA MOURA, TOQUES


En la Serra do Bocelo, en la divisoria entre los concellos de Toques y Sobrado dos Monxes se encuentra el área megalítica de Forno dos Mouros, habiéndose catalogado numerosas  mámoas o túmulos, la mayoría alineados con el CAMINO REAL, que cruza la cresta de la Sierra a una altitud de 713 m. En este área destaca el dolmen de FORNO DOS MOUROS (uno de los dólmenes más hermosos y mejor conservados de Galicia),... 


...así como esta formación granítica natural (producida por la erosión) denominada "A PENA MOURA" cargada de leyendas, mitos, creencias y folclore.


Este es uno de esos magníficos bloques de piedra que aparecen por todo el país, asociados a rituales y cultos que hoy en día no somos quien de adivinar. Unos son bloques figurativos, los hay cabalgados encima de otros, y llenos de cazoletas o signos labrados. Todos ellos con formas o elementos extraños, que hicieron que los primeros pobladores de estas tierras los tomaran como algo no natural y, por lo tanto, expresión pétrea de las divinidades.


La Pena da Moura están formada por una roca granítica asentada sobre una base de gneis, que demuestra la erosión a la que se vio sometido el entorno.


Este menhir natural tiene una altura descomunal (superior a los 11 metros), forma ovoide, líneas redondeadas y aparece resquebrajada en su mitad.Está acompañada en la cara sur por otras tres rocas de menor tamaño que aparecen apoyándose unas en otras, posiblemente debido a desplazamientos o resquebrajamientos, formando una especie de arco o abrigo natural, donde pudo haber un hábitat del Paleolítico Superior.
  
Si subimos un poco más hacia la cumbre, podemos disfrutar de las hermosas vistas de la comarca.


Para conocer tan relevantes lugares, se prepararon dos rutas de senderismo homologadas, la PR-G 168 Roteiro dos Megalitos y la Ruta dos Mosteiros,...... que nos acerca a esta y otras muestras patrimoniales como: el DOLMEN antes mencionado;...


  vestigios de la cultura castreña como el CASTRO DA GRAÑA;...
... el impresionante MONASTERIO DE SOBRADO;...


... la iglesia de SAN ANTOLIN DE TOQUES de estilo  prerrománico;...


... o la FERVENZA DE BRAÑAS, un paraje de notable belleza.


La Pena Moura por su majestuosidad, se le confirió una dimensión mítica, asociada al imaginario de los mouros. Aún pervive en el sentir popular la creencia de que la llevaba una moura sobre su cabeza. Hay varias versiones recopiladas por Antonio Río López que reproducimos de manera literal:


 "Cuentan por ejemplo, que esa roca fue traída en la cabeza por una mujer "moura" y que al colocarla un momento en el suelo para descansar, comprobó asombrada como la piedra iba creciendo cada vez más, hasta convertirse en la enorme mole con la que, lógicamente, no podía continuar"."La tienen los lugareños como colosal barómetro que predice la llegada del invierno; así el dicho de: xa chegou o inverno á Pena Moura, significa que ineludiblemente el invierno está ya a la puerta".


 "Un sacerdote haciendo su habitual rezo en aquel lugar, un buen día pudo ver como la roca se abría ofreciendo ante sus ojos estupefactos un precioso altar de oro; más por querer acercarse, dejó el breviario sobre el suelo y un golpe de viento removió sus páginas lo que motivó que la piedra volviera a cerrarse al instante".
  


Estas fantásticas leyendas de la Pena Moura d’A Moruxosa se completan, con una transcripción literal de Terra de Melide. En el capítulo "Folklore de Melide" de la autoría de Vicente Risco y Amador Rodríguez Martínez recogen diversas leyendas sobre esta majestuosa pena de la Serra do Bocelo, que aún en los días de hoy, sigue llamando la atención por sus dimensiones y morfología: 
Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra do Bocelo, non soio pol-a sua manitude, pois asegún os paisanos non-a hai maor en toda España, senón tamén pol-a fartura d´ouro que garda nas entranas.Non nacéu a pena alí, senón qu´a trouxo unha vella na cabeza, e a vella viña ó mesmo tempo fiando. (O qual cóntase de moitismos penedos redondos da nosa terra). Mais esta debía pesar moito, pois a vella, cand´a deixou, dixo:
—Vaite, pena, qu´inda pesas ben; inda veña un raio que te parta!
E  n-aquil mesmo instante, baixóu un raio do ceo e tiroulle á pena un anaco qu´ainda hoxe se pode ver á carón mesmo d´ela.
  


Esta pena foi encantada c´unha caldeira de cobre chea d´ouro, un adibal de seda e un bastón. Enrolaron o adibal na caldeira, e facendo tres cruces sobor d´ela, co bastón, dixeron:
—O que d´aquí te desencantare, tres paus co iste bastón che ha de dare!
Mais non ben dixeron isto, o adibal volveuse un culebrón feísmo, que fuxeu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, pra desencantala, hai que buscal-o bastón e mais o libro de San Cibrao, que sei qu´o tiña un crego do lado das Corredoiras.
  


Os montañeses traballaron moito pra desenterrar o tesouro, e algunhas noites téñenas pasado en craro, sudando pra non atopar máis que desilusiós.
Contan que s´atopóu unha pel de boi (tamén cousa repetida, e relacioda co becerro d´ouro d´outros lados), chea de cartos, que nadia poido apreixar, e tamén unha ucha acugulada d´ouro, mais coberta c´unha pedra moi grande que non poidero_nMover.


Un día tamén, chegou un crego perguntando pol-a ditosa pena, que ll´amostróu e ata o acompañou alí un veciño da Amaruxosa. Enchegando á veira d´ela, dixo o crego ó home:
—Mire: vostede ha de facer canto eu faga, mais sen falar nen unha soila verba.
Logo de dicir isto, púxose o crego a ler e a desler n-un libro, e conforme ía lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que s’abréu de todo e deixóu ó descoberto un lindo altar con moi relumantes santos d´ouro. Entón o cura pousou o libro aberto, c´unhas pedriñas nas puntas  pra que se non pechase, pois s´isto acontecía, tamén se pechaba a pena, e entrou deica ó altar e colleu un santo. Mais o peisano tivo medo e non quixo seguir ó crego, o qual, ó sair, con moito enoxo contra d´il, tocou sen darse conta ó libro, e o libro cerrouse, e ó cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mais anínda se nota hoxe a regandixa por onde abreu.
  


Outra vez veu tamén un crego á desencantar  o tesouro da pena, e convidóu á dous compadres pra que foran co-il, e os dous ofercéronse ó istante. Mais cando foi a hora do desencanto, soilo apareceu un. Puxéronse o crego e máis o compadre á traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron e leu e desleu o crego, nada poideron atopar dos tesouros que buscaban. Entón, por non voltaren bulrados onda ó outro compadre, encheron un saco de cornos de carneiro e leváronllo á casa. Il estaba inda na cama, e cando chegaron lles non fixo moito caso. Mais de que se levantóu, foise ó saco ver o qu’había, e non ben o abríu, víu qu’estaba cheo de cornos, pro non de óso, coma denantes os colleran os outros, senón d’ouro. Entón dixo pra sí:
—Recorcio! Cand’esto me deixan á mín, sabe Dios o qu´iles levan!
E foise á casa do compadre, o qual quedou parvo ao ouvir o miragro que tivera nas maus e que deixara voar.
  
INFORMACION RECOGIDA DE LOS SIGUIENTES ENLACESVISITA OTROS SORPRENDENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE TOQUES EN ESTE ENLACE, CON UN MAPA PARA LLEGAR A CADA UNO DE ELLOS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario